Na Vašem soukromí nám záleží. Ale pokud chcete pokračovat v prohlížení webu, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů které zde ctíme: Zásady ochrany osobních údajů. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich zněním.

Zásady ochrany osobních údajů

Na webu Dechového kvinteta, který je dostupný z https://www.dechovekvinteto.cz, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument, "Zásady ochrany osobních údajů" (Dále jen "Zásady") obsahuje typy informací, které shromažďujeme, zaznamenáváme a také jak je používáme.

Tyto Zásady se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek. Tedy na informace, které návštěvníci sami a dobrovolně sdíleli a/nebo poskytnuli automaticky ze svého internetového prohlížeče (jako napříkladnastavení jazyka), nebo z volně dostupných zdrojů (například IP adresa, odkud se stránky zobrazují). Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tento web.

Souhlas

Jakýmkoliv používáním našich webových stránek (a to i prohlížením jejich obsahu) souhlasíte s těmito Zásadami a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

a) Aktivně sdělené osobní údaje
Osobní údaje, o jejichž poskytnutí budete požádáni, a důvody, proč jste o jejich poskytnutí požádáni, vám budou vysvětleny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů. Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo přílohy, které nám můžete poslat, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout. Když si zaregistrujete Účet, můžeme vás požádat o kontaktní údaje, včetně položek, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Takového údaje nám můžete poskytnout pouze dobrovolně.

b) Pasivně sdělené údaje
Dále může Web shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků Webu např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento Web, stránky, které z Webu otevírají, a verzi internetového prohlížeče, ze kterého Web navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies (více informací o souborech cookies naleznete níže). Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci a  k poskytování Služby, které jste si vyžádali nebo k níž jste dali souhlas.

Jak používáme vaše informace

Údaje, které shromažďujeme, používáme pro různýmé potřeby:

 • Proto, abychom Vám správně a pohodlné zobrazili webové stránky (správnou velikost, jazyk atd.)
 • Abychom analizovali a pochopili, jak používáte naše webové stránky, a případně je vylepšili pro budoucí návštěvy
 • Pro nabízení lepších služeb, funkcí apod.
 • Pro komunikoci s vámi, přímo z webu, abychom Vám na správném místě poskytnuli správnou informaci.
 • Abychom Vám mohli posílat e-maily, pokud si o ně řeknete.
 • Abychom předešli a odhalili nečestné nebo podvodné jednání, které může uškodit Vám nebo jiným návštěvníkům

Záznamy přístupů (LOG)

Dechové kvinteto se řídí standardním postupem používání log souborů. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, když navštíví webové stránky. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné protokolovými soubory zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Tyto nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. Účelem informací je analyzovat trendy, spravovat web, sledovat pohyb uživatelů na webu a shromažďovat demografické informace.

Soubory cookies

Jako každá jiná webová stránka používá Dechové kvinteto tzv. „cookies“. Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější pomocí přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací. Pro obecnější informace o cookies si přečtěte článek HTTP cookie na Wikipedii.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Chcete-li získat podrobnější informace o správě souborů cookie pomocí konkrétních webových prohlížečů, naleznete je na příslušných webových stránkách prohlížečů. Připravíte se tak ale o výhody, které zapnuté cookies poskytují.

Práva na ochranu osobních údajů GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na následující:

 • Právo na přístup – Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné.
 • Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na výmaz – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás.

Přístupnost pro děti

Další naší prioritou je ochrana dětí při používání internetu. Vyzýváme rodiče a opatrovníky, aby sledovali, účastnili se a/nebo sledovali a řídili jejich online aktivitu. Dechové kvinteto vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytnulo nechtěnou informaci na našich webových stránkách, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a my uděláme vše pro to, abychom co nejdříve odstranili takové informace z našich záznamů.

Pokud máte další otázky, něčemu nerozumíte nebo požadujete více informací o našich Zásadách nebo o jejich výkladu, neváhejte nás kontaktovat.